تبلیغات
دفاع مقدس

دفاع مقدس
اگر امام تنها نماند اسلام هم پیروز خواهد شد،و ما اهل كوفه نیستیم كه امام را تنها بگذاریم (شهید آوینی)
قالب وبلاگ
جنگ افزارهای شیمیایی و به كارگیری این مواد به صورتهای گاز، مایع و یا جامد در میدانهای جنگ و یا بیرون از مناطق چون زهر بر روی انسان اثر می گذارند. این جنگ افزارها علاوه بر انسان بر روی دیگر موجودات زنده و گیاهان آن نواحی نیز، آثار مرگباری دارند. دگرگونیهای حاصل از كاریرد جنگ افزارهای شیمیایی در جهان موجب شد كه در سال 1925 در كنفرانس ژنو با تصویب پروتكل ژنو به كارگیری هرگونه گازهای زهردار و خفه كننده و سایر گازهایی مانند این گازها و یا حتی به صورت مایع را منع كنند. این پیمان نامه در تاریخ مزبور به امضای بیش از 140 نماینده از كشورهای سراسر جهان رسیده است.
بهره گیری از گازهای سمی و كاربرد آنها در جنگ، در دوره های پیشین نیز متداول بوده است اما استفاده از آنها به صورت رایج در جهان از جنگ اول جهانی آغاز شده است. طرفین درگیر در جنگ به صورت انفرادی در جنگ افزارهایی چون توپخانه و یا در گلوله های دیگر آنها را به كار می گرفتند.
در سال 1914 ارتش آلمان با استفاده از ماده كلرین «جسم بسیط سمی كه در نمك یافت می شود Chlorine» كه آن را در هزاران وسیله استوانه ای شكل جای داده بود، در حمله ای كه به طور گسترده در منطقه ای به وسعت 6 كیلومتر در جبهه یپرس در 22 آوریل 1915 انجام داد از سلاح شیمیایی استفاده كرد و اهمیت فاجعه را به نحو روشنتری نشان داد. از آن به بعد طرفین از این گاز استفاده می كردند و در نتیجه بتدریج استفاده از ماسكهای ضد گاز در این جنگها متداول شد. از سوی دیگر نیز برای وارد آوردن تلفات بیشتر از گازهایی با درجه سمی بیشتر استفاده نمودند كه از آن جمله گازهای فوس جین «گاز بی رنگ سمی به فرمول COCL2» و دیگر گازهای شیمیایی بود كه می توانستند به پوست و چشم آسیب شدید برسانند و بویژه استفاده از گاز خردل «Mustar dgas» كه آثار بسیار زیانباری را به همراه داشت، بسیار متداول شد.              در ادامه مطلب ...
در خطوط پدافندی با استفاده از ماسكهای ضد گاز و لباسهای مخصوص و با وضع آیین نامه های حفاظتی در برابر گازها تا اندازه ای توانستند آثار شدید آنها را كاهش دهند، ولی بنا به آمارهای موجود تنها در جنگ اول جهانی بیش از 100000 تن از انواع گازهای گوناگون به وسیله طرفین درگیر در جنگ مورد استفاده قرار گرفته و این نوع جنگ افزار به عنوان بزرگترین و مخربترین سلاح برای خطوط پدافندی به شمار می آمد. در طول جنگ دوم جهانی استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی به صورت انبوه از سوی نیروهای طرفین درگیر در جنگ به سه دلیل زیر در طرحهای ستادی و عملیاتی گنجانیده نشده بود:
اول - نظامیان طرفین بر این باور بودند كه استفاده از سلاحهای شیمیایی آثار چندان قابل توجهی چون جنگ افزارهای معمولی نخواهد داشت.
دوم - آثار این جنگ افزارها در محیط های انسانی غیر نظامی بیشتر است.
سوم - فرماندهان نظامی بیزاری خود را از به كارگیری این گونه سلاحها به اطلاع همگان می رساندند و از طرفی پروتكل ژنو نیز مخالف استفاده از این گونه جنگ افزارها بود.
ولی استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی پس از جنگ دوم جهانی به بیش از 200 مورد می رسد.
برای مثال در یمن 1966- 1967 و در جنگ عراق و ایران 1984 - 1988 از جنگ افزارهای شیمیایی استفاده شده است.

كاربرد مواد شیمیایی در جنگ افزارها

به كارگیری مواد شیمیایی در جنگ افزارها كه به صورت ارگانوفسفرس «مواد شیمیایی آفت كش فلج كننده سلسله اعصاب» است به طور كلی ارگانیسم مغز و اعصاب را كاملاً بر هم می زند. آلمانی ها در جنگ دوم جهانی در جنگ افزارهای شیمیایی از مواد حشره كش استفاده می كردند، این مواد شیمیایی برای سلامتی انسان بسیار زیانبار و زهرآگینند.
نخستین عضوی كه در معرض آسیب جدی قرار دارد برانشها هستند كه به محض تنفس این مواد كار آنها مختل و مخاط درونی آنها و نایژه ها در معرض خطر قرار می گیرند، دومین عضو در بخش بینایی است كه زیان می بیند و دید تیره و تار می شود. از زیانهای دیگر آن عدم كنترل بدن همراه با قی و استفراغ و بالاخره تشنج و فلج شدن همیشگی است.
در برخی از مواقع موجب به هم خوردن سیستم تنفسی و ایجاد خفگی شده و به دنبال آن مرگ حتمی است. این رویدادها در مدت چند دقیقه رخ می دهد كه همگی از دگرگونیهای عمده در سیستم كار مغز و اعصاب نشان دارد و می توان به آثار و علائم آنها بر روی پوست نیز بروشنی پی برد.
مواد شیمیایی به كار گرفته شده در جنگ افزارهای شیمیایی ایالات متحده واكنشهایی را با انباشتن بر روی سلولهای دفاعی بدن و ذخیره شدن در بلوك هایی از جمله در بخش مغز و اعصاب انجام می دهند كه موجب كاهش و از بین رفتن توانایی رزمی افراد می گردد. برای مثال كاربرد وی ایكس «ماده گازی سمی vx» كه مواد شیمیایی گازی است كه این حالت را دارد و یا جنگ افزارهای شیمیایی اتحاد جماهیر شوروی سابق با استفاده از وی ایكس و ماده سومن «این ماده ضد كولین استراز، سمی است و تمامی استرازهای موجود بدن را در بافتها از بین می برد Soman» به بخشهای مغز و اعصاب آسیب و زیان كلی می رسانند و سیستم آن را از بین می برند.
مواد شیمیایی گفته شده در بالا با انجام واكنشهای بسیار تند تمام مایعات موجود در سیستم عصبی را تبخیر كرده و به عنوان عامل بازدارنده اتیل كولین استراز در سلولهای عصبی عمل می كند و با انباشت در آنها سیستم را فلج می كند. بدین ترتیب كه اتیل كولین در سیستم عصبی موجب ارسال پیام می شود و آنزیم اتیل كولین استراز موجب حذف پیام می گردد اما با تاثیر مواد فوق آنزیم اتیل كولین استراز انباشته می شود و بدن را فلج می كند. وی ایكس ماده فراری است كه در مرحله نخست برخورد محیط اطراف را زهر آگین و فاسد كرده و دستگاه تنفسی را با خطر رو به رو می كند. سومن از جمله مواد فراری است كه واكنشهای بین سارین و وی ایكس را انجام می دهد. با توجه به چگونگی سیستم عصبی انسان، كشورهای یاد شده گاز خردل و گاز سی اس «C S» را كه سوزش آور است به وسیله نیروهای پلیس مورد استفاده قرار می دهند. این گونه مواد شیمیایی را در جنگ افزارها نیز به كار برده اند.
روسیه علاوه بر اینها از گاز سمی لوی سیت «نوعی گاز سمی كه از تركیب استیلن و ارسنیك تری كلراید به دست می آید Lewisite» كه یك گاز تاول زاست نیز استفاده كرده است.
از سال 1987 در ارتش ایالات متحده با ابداع روش نوینی از دو نوع ماده شیمیایی به نسبت تركیبی خاصی در گلوله هایی كه به وسیله توپخانه تیراندازی می شوند، استفاده می كنند. یكی از این دو ماده به صورت پیشرو با مواد غیر سمی و دیگری دارای مواد شیمیایی سارین است. این مواد در درون گلوله به صورت كانستری آماده برای واكنش تركیبی قرار داده می شوند و پس از اجرای تیراندازی گلوله، دو ماده شیمیایی با یكدیگر تركیب شده و واكنش شیمیایی برای تشكیل گاز سمی آغاز می گردد. ممكن است كانسترها به صورت ذخیره كننده و جدا كننده عمل كنند.
این نوع گلوله ها بایستی در انبارهای مهمات و تداركات جنگی در محل امنی نگهداری شوند و یا ممكن است آنها را در پایگاههای نظامی در امنیت كامل انبار كنند. برای اینكه بتوان از این نوع گلوله ها بموقع استفاده كرد بایستی آنها را طوری ذخیره و انبار كنند كه ضمن امنیت كامل قابل دسترس پایگاه و یا آماده حمل و نقل فوری باشند. معمولاً این گلوله های دو گانه را با دیگر گلوله های مواد شیمیایی درخواست می كنند. مقدار و چگونگی استفاده از گلوله های شیمیایی در اجرای ماموریت برای ایجاد حداكثر تاثیر در گستره زیاد بر روی هدف به وضع هوا بستگی دارد.
مقدار مواد شیمیایی درون گلوله شیمیایی (برای نمونه سارین) كه بتوان حداكثر بهره گیری از آن را در یك فضای باز 2/5 كیلومتر مربعی (تقریباً 1 مایل مربع) به عمل آورد، در حدود 0/3 - 10 تن مواد شیمیایی است كه می تواند فضای مورد بحث را كاملاً آلوده كند و برای به كار بردن یك چنین حجمی از مواد شیمیایی با توپخانه 155 میلیمتری در حدود 100 - 3000 گلوله نیاز است. امروزه گروهی بر این پندارند كه سربازان در برابر جنگ افزارهای شیمیایی به وسایل و تجهیزاتی مجهزند كه در برابر آسیبها و زیانهای وارده نسبت به جنگ افزارهای عادی و متعارفی كمتر زیان می بینند.

پدافند در برابر جنگ افزارهای شیمیایی

یكی از مهمترین وظایف در خطوط پدافندی حفاظت افراد و تجهیزات مستقر در خط در برابر حملات با جنگ افزارهای شیمیایی است، بویژه این كار بایستی در برابر پرتوهای حاصل از این مواد نیز انجام شود. برای این منظور می بایست سربازان و یگانهای عمل كننده با ماسك و لباسهای ویژه و با جنگ افزارها و وسایلی مجهز شوند كه از تحرك و قابلیت انعطاف لازم برخوردار باشند و یا از روپوشهای بسیار محكمی استفاده كنند. ماسك ها و لباسهایی كه به صورت روپوش پوشیده می شوند دارای فیلترهای محتوی زغال اكتیو و لایه ای از آن هستند كه مواد شیمیایی و میكروبی را در بین خود به دام می اندازند و می تواند رطوبت را جذب كند. برای جذب رطوبت از كاغذهای ویژه ای نیز می توان استفاده كرد و اینك از سایر مواد نیز استفاده می شود. ابداع یك نوع فیلتر ویژه از تمركز و تاثیر مواد شیمیایی و بیولوژیكی و نیز از انجام واكنشهای شیمیایی می توان به مقدار زیادی جلوگیری كرد. در این راستا با بهره گیری از یك پدیده شیمیایی توانسته اند از آثار گازها به حد قابل توجهی بكاهند. افراد یگانها به محض آگهی از به كارگیری مواد شیمیایی توسط دشمن می بایست در كمتر از 10 ثانیه ماسك های حفاظتی را به صورت بزنند و سپس لباس حفاظتی را به تن كنند.
با این لباس و وسایل حفاظتی در برابر مواد شیمیایی می توان مقاومت كرد، استراحت كرد یا خوابید. لباسها و تن پوشهایی كه امروزه به وسیله كارخانجات تولید می شوند، طوری طراحی شده و از پودر زغال و سایر مواد جذب كننده كربنی در آن استفاده شده است، كه بسیار راحت و تقریباً مثل جامه خود انسان است.
یك لباس كامل یك تكه ویژه حفاظتی دارای وزنی در حدود 2 كیلوگرم بوده و در آن می توان براحتی و به طور طبیعی تنفس كرد و در انواع جدید آن جریان عادی رطوبتی و عرق بدن هم دفع می شود. در شرایط آب و هوای گرم بایستی از اجرای كارهای تقریباً سنگین با این گونه لباسها خودداری كرد و می بایست از قرار گرفتن در تاثیر مستقیم گرما جداً خودداری كرده و حتی الامكان استراحت كرد. می توان با سبك كردن وسایل اضافی قسمتی از ژاكت حفاظتی را نیز باز كرد.
در كشورهای عضو اتحادیه اروپایی برای یگانهای نظامی تمرینات گوناگونی به طور روزمره با لباسهای حفاظتی انجام می گیرد. برای پدافند در برابر عملیات شیمیایی از ابزارهای یابنده و سیستمهای هشدار دهنده بسیار حساس استفاده می كنند. برای جلوگیری از زیانهای وارده به سیستم مغز و اعصاب و نیز مصون ماندن بدن از تاول زدن بایستی دستورات پیشگیری را به مورد اجرا گذاشت و از داروهایی كه حاوی پاد زهرند استفاده كرد. برای از بین بردن آلودگی محیط، مناطق و تاسیسات آن مناطق را بایستی به وسیله مواد مخصوص ضد آلودگی پالایش كرد.
تذكر مهم: برای جلوگیری از موثر بودن مواد و جنگ افزارهای شیمیایی بایستی نیروها را از پیش آماده كرد و برای درگیری در رزم با پوششهای حفاظتی و لوازم و تجهیزات مربوط ضمن انجام احتیاطات تامینی و بررسی و محاسبات لازم آنان را در مسیر رخدادهای عملیاتی قرار داده و هدایت كرد.

جنگ افزارهای بیولوژیك

در جنگهای بیولوژیك جنگ افزارها را با میكروبهای امراض واگیر عفونی یا برخی از ویروسها و باكتریها و همچنین از زهر قارچها انباشته و ضد انسانها به كار می گیرند. در نتیجه استفاده از این جنگ افزارها با انتشار میكروبها به بروز بیماریهای گوناگون عفونی در انسانها و حیوانات و گیاهان منجر می شوند.
از سال 1972 بنا به پیمان نامه كنوانسیون جنگ افزارهای بیولوژیكی Biological Weapons Convention سازمان ملل متحد كه به امضای بیش از 100 نفر از نمایندگان كشورهای مستقل جهان و پنج عضو همیشگی سازمان ملل متحد رسیده است، تولید، گسترش، انبار كردن و به كارگیری هرگونه جنگ افزارهای بیولوژیكی به هر نحوی از انحا ممنوع اعلام شده است. گرچه امروزه برخی از كشورهای جهان درون بعضی جنگ افزارهای معمولی نیز از برخی مواد زهرآگین و خطرناك استفاده می كنند، به كارگیری هرگونه جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیكی برخلاف مواد پیمان نامه 1925 ژنو است.
در سالهای 1969 و 1970 طی بیانیه هایی كه از سوی مشاور عالی رئیس جمهور ایالات متحده امریكا اعلام شد در مورد ویرانگریهای جنگ-افزارهای بیولوژیكی تنها كشور امریكا با انتشار آمارهای رسمی كه در اختیار همگان قرار داد از چگونگی و فرمول ساخت و به كارگیری این نوع سلاحهای خطرناك كه به صورت پودر، جامد یا مایع و آبكی با استفاده از انواع میكروبهایی چون Tularemia تولارمی، تب كیو «تب كیو كه موجب ذات الریه می شودQ fever» و یا انسی فالیتیس Ence Phalitis از نوع ونزوئلایی آن تهیه می شد خبر داد. این نوع میكروب در انسان و حتی در حیوانات س مدار موجب آماس و تورم مخ می گردد. در این نوع جنگ افزارها حتی با استفاده از آفات نباتی چون زنگ برنج و زنگ ساقه های گندم ویرانگریهای كشاورزی نیز موجب می گردند.
علاوه بر اینها با استفاده از زهرهای گوناگونی چون زهرهایی كه از پوست ماهیان Paralytic Shellfish Poison گرفته می شود و ماده بسیار قوی فلج كننده اعصاب و تشنج زا هستند جنگ افزارهایی ساخته شده است. جنگ افزارهای بیولوژیكی را از راه هوا به وسیله ابرها نیز می توان پخش كرد و آنها نیز به بروز امراض گوناگونی چون بیماریهای تب زا منجر می شوند كه می توانند به كشتار گروهی انسانها در یك ناحیه گسترده بینجامد و یا حداقل بازدارندگی نیروی كار آنان را سبب گردد.

[ پنجشنبه 18 خرداد 1391 ] [ 02:23 ق.ظ ] [ عالی پور هفشجانی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

دانشجوی دانشکده کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شماره دانشجویی: 880266248
نام درس: آشنایی با مبانی دفاع مقدس
نام استاد: جناب آقای فضل الله صرامی
سکشن: یکشنبه ساعت 8 تا 10

"این وبلاگ در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهیدان ایجاد شده است"
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


ساخت فلش مدیا پلیر
ایران رمان